Close

Nabídka vyšetření sluchu a logopedické depistáže

Nabízíme možnost vyšetření sluchu dětí a dále možnost logopedické depistáže. Vyšetření bude provádět speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra ve Valašském Meziříčí, a toto vyšetření je ZDARMA.

Rodiče si v případě zájmu mohou vybrat buď jen samostatné vyšetření sluchu, nebo vyšetření sluchu spojené s logopedickou depistáží. Vzhledem k vyšší náročnosti vyšetření, je vyšetření doporučeno pro děti od 4 let.

V případě zájmu se nahlaste u učitelek ve třídě, termín vyšetření bude stanoven podle počtu přihlášených dětí.

Logopedická depistáž je orientační vyšetření vývoje řeči. Cílem je včasné zahájení logopedické péče a tím snížení následků narušené komunikační schopnosti při dalším rozvoji a vzdělávání. Závěrem vyšetření bývá doporučení dalšího postupu (normální vývoj, návštěva logopeda, SPC atd.).