Close

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 7. 3. 2020

Vážení rodiče,

dne 7. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, podle kterého se s okamžitou platností nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u těchto osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Kompletní znění vydaného opatření naleznete: https://1url.cz/Szegz .

Žádáme všechny rodiče, aby důsledně zvážili, nakolik se vzhledem k jejich prázdninovému programu riziko šíření nákazy týká právě jich nebo jejich dítěte. Ve všech případech, kdy máte pochybnosti (nemusí se zdaleka týkat jen pobytů v Itálii), postupujte, prosím, s maximální ohleduplností tak, aby byla omezena rizika možného šíření infekce a ponechejte Vaše dítě doma ve dvoutýdenní karanténě. Nepřítomnost dítěte zároveň oznamte co nejdříve v MŠ Hošťálková.