Close

Kurz bruslení

Cena za 1 lekci je 220Kč, celkově tedy vybíráme 1320 Kč. Kurz můžete zaplatit u učitelky ve třídě, následně bude vystaveno potvrzení pro pojišťovnu. Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek (první lekce 9. 3. 2023), děti je potřeba přivést do MŠ do 7:20. Podrobnější informace dostanete v průběhu tohoto týdne.