Close

Kontaktní údaje KHS Zlín

V případě potřeby se rodiče mohou obracet ve věci šíření virové infekce COVID-19 na informační linku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje: 577 006 759 a 724 221 953 nebo na e-mailovou adresu: covid19@khszlin.cz