Close

Jak postupovat při uzavření části nebo celé MŠ?

Pokud zůstává mateřská škola i nadále v provozu, protože krajská hygienická stanice zatím posílá do karantény jen jednotlivé třídy, vydá mateřská škola rodičům dětí, kterých se týká uzavření části třídy, školky apod. potvrzení o uzavření zařízení nebo jeho části na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Na tiskopise vyplní škola část A tiskopisu, a to až po skončení karantény. Rodič tiskopis vyplní v další část B a odevzdá zaměstnavateli pro uplatnění nároku na ošetřovné. Počátek nástupu na ošetřovné je povinen hlásit zaměstnanec svému zaměstnavateli ihned (telefonicky, e-mailem, DS). Nárok na ošetřovné v tomto případě vzniká zaměstnanci dle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojistění, ve znění pozdějších předpisů, kdy má na ošetřovné nárok zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo dětské zařízení, případně jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola jejímž je žákem jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídatelné události.