Close

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

  1. Školní rok začíná v pátek 1. 9. 2023. K tomuto dni jsou všechny děti přihlášené k docházce. Pokud některé dítě nastoupí k docházce později, prosíme o nahlášení této skutečnosti (pokud jste tak již neučinili) a odhlášení stravy do doby nástupu do MŠ.
  2. Seznamy s rozdělením dětí do tříd budou vyvěšeny ve čtvrtek 31. 8. na FB stránkách, webových stránkách školky a vstupních dveřích do šaten.
  3. Třídní schůzky proběhnou dne 5. 9. 2023 od 15 hodin, třída bude upřesněna. Vzhledem k délce schůzky prosíme, abyste přišli bez dětí.