Close

Informace k vyšetření sluchu a logopedické depistáži

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených dětí bude vyšetření rozloženo do více dnů. První termín vyšetření proběhne 21. 11. 2022. Do této doby prosíme rodiče přihlášených dětí o vyplnění souhlasu s vyšetřením (je k dispozici u učitelek ve třídě). Bez vyplněného souhlasu nebude možné vyšetření provést.