Close

Informace k provozu MŠ ve dnech 25. – 28.10:

  1. Úterý 25. 10. – děti ze třídy Žabiček budou spojeny se třídou Motýlků ve třídě Motýlků. Provoz v ostatních třídách zůstává nezměněn.
  2. Středa 26. 10. – Třída Sluníček a Kuřátek budou spojeny ve třídě Sluníček. Třídy Berušek, Žabiček a Motýlků budou spojeny ve třídě Motýlků. V provozu tedy budou 2 třídy.
  3. Čtvrtek 27. 10. – totéž, co ve středu.
  4. Pátek 28. 10. – státní svátek, MŠ je uzavřena.