Close

Informace k návratu dětí do MŠ vzhledem k pobytu v zahraničí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky ze dne 30. 7. 2021 jsou zákonní zástupci povinni při nástupu dítěte do MŠ informovat mateřskou školu o zahraničních cestách, kterých se dítě účastnilo za posledních 14 dní přesahujících 12 hodin.

  1. Pravidla pro děti mladší 6 let

Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

POZOR! I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

2. Pravidla pro děti starší 6 let

a) Návrat ze zemí s nízkým nebo středním rizikem (zelené a oranžové země)

Dítěti bude umožněn vstup do MŠ i do doby výsledku testu, který musí být proveden do 5 dnů od návratu ze zahraničí za podmínky, že bude po tuto dobu používat respirátor (nikoliv zdravotnickou roušku).

b) Návrat ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem (světle a tmavě červené země)

Dítě se musí nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu nesmí MŠ navštěvovat.

c) Návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy (černé země)

Dítě se musí do 24 hodin od vstupu do ČR podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky. Do doby výsledku testu (pro MŠ je rozhodující druhý test v pořadí) MŠ nesmí umožnit přítomnost dítěte v MŠ.

Výše uvedené se nevztahuje na děti:

– očkované

– které prodělaly onemocnění COVID-19 (180 dní)