Close

Informace k nástupu dětí do MŠ

1. Děti ani zaměstnanci v mateřské škole se netestují. Děti nemusí nosit roušky, každé dítě však musí mít ve skříňce v šatně přichystanou jednu roušku v sáčku.

2. Platí povinnost zákonných zástupců informovat MŠ o cestách do zahraničí v posledních 14 dnech delších než 12 hodin. Každý rodič v den nástupu podepíše četné prohlášení (budou k dispozici v šatně).

3. Osoby přivádějící dítě do MŠ jsou vždy povinny používat ochranu dýchacích cest dle platných nařízení MZDR. Dítě do MŠ přivádí pouze jedna osoba a zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu. Vstup rodičů do tříd je zakázán.

4. MŠ nepřijímá děti s příznaky nemoci. V případě chronického onemocnění či alergie bude vyžadovat potvrzení od lékaře.

5. Seznamy s rozdělením dětí do tříd najdete na vstupních dveřích do šaten až 1. 9. 2021. Vhledem k GDPR nemůžeme nikde vyvěšovat seznamy dříve.

6. Třídní schůzky proběhnou 2. 9. 2021 od 15 hodin ve třídě Berušek.