Close

Informace k distančnímu vzdělávání:

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí více než 50% těchto dětí z celé mateřské školy (z důvodu nařízení karantény nebo při nařízení mimořádných opatření KHS nebo MZd).

Vzhledem k tomu, že v naší škole byla nařízena karanténa méně než 50% dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, k distanční výuce v současné době nebude přistoupeno.