Close

Haloween u Kuřátek

Haloween u Kuřátek
Ve čtvrtek ráno se děti sešly a následovalo představení masek . Děti nám řekly, za co přišly a jak se jmenují. Zahrály jsme si hru na barevné lístečky. Pak přišly na řadu soutěže – kdo shodí strašidla míčkem, přesun masek přes řeku po kamenech, létání na metle, hra s nafukovacím balónkem – museli ho udržet co nejdéle ve vzduchu. Následoval odpočinek v podobě malého občerstvení (muffiny, tyčinky, bonbon) . Děti si u stolečků nakreslily na papír, jaká maska se jim nejvíce líbí. Vyzkoušely jsme si pokus s octem , sodou, barvami a jarem na nádobí – vznikly nám barevné sopky. Nakonec jsme si rozdali diplomy a odměny za splnění úkolu.
Petra Uličníková