Close

Docházka dětí rodičů IZS

Vážení rodiče,

na základě posledních informací budou moci od pondělí 12. 4. do mateřské školy nastoupit také děti rodičů IZS a krizové infrastruktury, kteří jsou v MŠ přijatí.

Jde o tyto profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnických služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v par.115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na tyto děti se také vztahuje povinnost pravidelného testování v MŠ.

Rodič spadající pod vybrané profese je povinen před nástupem dítěte do MŠ kontaktovat ředitelku školky a domluvit se s ní na podrobnostech nástupu dítěte do MŠ nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 13:00.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jitka Sobotková