Close

Den dětí

Dne 1.6 děti ze tříd Berušek, Kuřátek a Sluníček oslavily společně Den dětí, na zahradě MŠ. Pro děti to byl den plný zážitků. Všechny děti se zúčastnily všech možných soutěží, tancování a zpívání u kytary. Děti byly za své úžasné výkony odměněny ledňáčkem a medailí. Všichni společně jsme si tento slunečný dětský den užili.

Fotky najdete ve fotogalerii.

Mikulíková Iva