Close

Blahopřání

Celý kolektiv Mateřské školy Hošťálková přeje Vám všem radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a pohody v příštím roce 2018