Close

Beseda školní zralost

Zveme rodiče předškoláků na besedu o školní zralosti s paní Matějovou z Krajské pedagogicko psychologické poradny dne 16. 1. 2020 od 15:30 ve třídě Kuřátek