Close

Beseda školní zralost

Zveme rodiče dětí na besedu na téma školní zralost s paní Mgr. Danou Matějovou z Krajské pedagogicko psychologické poradny, která proběhne dne 22. 11. 2023 od 15 hodin ve třídě Motýlků. Beseda je určena pro rodiče předškoláků, přijít však může kdokoli, kdo bude mít zájem. Dozvíte se, co by měly děti zvládnout před vstupem do ZŠ, na co se zaměřit, jak postupovat v případě odkladu školní docházky.