Close

Beseda školní zralost

Zveme rodiče předškoláků na besedu o školní zralosti dětí s paní Matějovou z Krajské pedagogicko psychologické poradny Vsetín, která se uskuteční dne 8. 3. 2022 od 15 hodin ve třídě Kuřátek.

Besedy se zúčastní i ředitelka ŽS Hošťálková, která předá informace k zápisu dětí do 1. třídy společně s formuláři potřebnými k zápisu.