Close

Benefiční koncert

Od začátku školního roku jsme s dětmi vyráběly výrobky na benefiční koncert na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Jsme velmi rádi, že se nám i s Vaším přispěním podařilo Nadaci podpořit částkou 11.831 Kč. Ráda bych poděkovala dětem, učitelkám, rodičům a všem ostatním za jejich snahu pomoci dobré věci.
ředitelka MŠ