Výuka angličtiny

Od září 2018 se v mateřské škole vyučuje angličtina formou kroužku pod vedením Mgr. Hany Janíčkové z Ratiboře. Angličtina je určena pro děti od 3 do 6 let, probíhá hravou formou s papouškem Captain Jackem. Děti se učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, působí pozitivně na rozvoj všech smyslů, motorických dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání.

Výuka probíhá každou středu od 15. 00 – 15. 45 hodin ve třídě Sluníček. Děti, které jsou do angličtiny přihlášené, si p. Janíčková vyzvedne ve třídách od učitelek. Po dobu výuky odpovídá za bezpečnost dětí, po ukončení výuky děti předá zpět učitelce, kde je vyzvednou rodiče.

Více informací ZDE.