Valašský kroužek

Valašský kroužek

Pozitivním prvkem v oblasti kulturního a společenského rozvoje je pravidelné vystupování dětí z valašského kroužku. Tento kroužek pracuje pod názvem : Děcka z Hošťálková. Mnoho let pracoval pod vedením Aleny Blizňákové a učitelky Věry Žambochové. V současné době vedení kroužku převzala ředitelka Jitka Sobotková a učitelky Petra Uličníková a Iva Mikulíková. Děti vystupují každým rokem na mnoha akcích MŠ, OÚ na různých oslavách, MDD, v domově důchodců apod. Také jsme vystupovali na dětských liptalských slavnostech, nebo na Vsetínském kopečku. Doprovází nás vlastní hudba : p. uč. Miluše Palová, Franta Plšek a Dan Jakubík. Díky této dlouhodobé aktivitě děti získávají velmi dobrý vztah k lidovým písním a místnímu folkloru.

Valassky krouzek (1)

Účastníme se každý druhý rok přehlídky mateřských škol : Mateřinka ve Valašském Meziříčí. Již 6x jsme byli se svým valašským pásmem vybráni na celostátní festival mateřských škol do Nymburku.

V roce 2014 vyhrála obec zlatou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku. Určitě i my jsme k tomu přispěli valašským pásmem, pod názvem „ Po práci može byť aj zábava.“ Děti za veselé vystoupení sklidily velký aplaus.

Valassky krouzek