Logopedická prevence v MŠ

Logopedická  prevence v Mateřské škole Hošťálková

V září 2014 vypracovala ředitelka MŠ projekt a podala žádost na MŠMT o poskytnutí dotace za státního rozpočtu na rok 2015. Název rozvojového programu zněl : „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání na rok 2015“

Náš projekt nesl název : „ Půjdeme si děti hrát, kreslit, zpívat, povídat.“

Cílem projektu je :

  • podpora přirozeného rozvoje dětské řeči, rozvoj řečových dovedností a prevence vzniku řečových vad
  • věnovat se dětem s vadou řeči a jejich nápravě
  • spolupracovat se speciální logopedkou i rodiči
  • rozvoj a rozšíření slovní zásoby
  • zaměřit se na prevenci vzniku čtenářských obtíží

Koncem ledna 2015 vyhlásilo MŠMT výsledky a náš projekt byl podpořen. Aby se logopedická prevence mohla v MŠ provádět, bylo nezbytné vyškolit pedagogické pracovnice. Již v říjnu 2014 započala navštěvovat kurz : „ Primární logopedické prevence „ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic p. uč. Bednaříková. Kurz úspěšně dokončila závěrečnou prací v únoru 2015. V letošním roce na podzim se začnou školit další dvě pedagogické pracovnice.

Logopedické asistentky nebudou s dětmi dělat nápravu řeči, ale mohou s dětmi procvičovat motoriku mluvidel, artikulační, sluchová a dechová cvičení, rozvíjet slovní zásobu. Podporují přirozený rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku.

Logopedické asistentky budou s dětmi pracovat v ranním kruhu, ranních činnostech, odpoledních činnostech a to se všemi společně i individuálně.