Šablony II

Šablony publicita

V říjnu 2018 podala ředitelka mateřské školy žádost o podporu v projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Žádost byla v listopadu 2018 schválena. Díky projektu dojde k přijetí školního asistenta na dobu 2 let.

Dále budou finance čerpány na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci Šablon II. absolvují dvě učitelky kurz Logopedického asistenta – primární logopedická prevence ve školství.

Další finanční podpora bude čerpána na sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol, projektové dny ve škole i mimo ni a komunitně osvětová setkávání.