Sluníčka

Ve třídě Sluníček jsou s dětmi:

učitelky:

Helena Staňková (737 634 518)

Bc. Iva Mikulíková (731 585 407)

 

Třída je věkově smíšená a je naplněna do počtu 28 dětí.