Zvýšení ceny jídla od 1.1.2019

Od 1.1.2019 se v naší MŠ zvyšují finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin

Věková skupina strávníků do 6let:    celodenní stravování na 33,-Kč

Věková skupina strávníků 7-10let: celodenní stravování na 36,-Kč

 

Veselé Vánoce

Za celý kolektiv mateřské školy Vám všem přeji prožití krásných a spokojených Vánoc, radostné úsměvy na tváři dětí, splnění i těch nejtajnějších přání a do nového roku hlavně zdraví, spokojenost a pohodu.

ředitelka Jitka Sobotková

Platba hotově stravné a školné 12/2018

Stravné a školné za prosinec 2018 se bude mimořádně vybírat  hotově v pondělí 17.12.2018 od 6-16hod., kvůli srovnání přeplatků a nedoplatků za stravné.Platba inkasem neproběhne!

Prosíme  o nahlášení docházky  v  posledním týdnu školky !!

 

Drakiáda zrušena

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a výskytu medvěda v blízkosti naší obce se Drakiáda ruší.

Děkujeme za pochopení.

Omlouvání dětí

Žádáme rodiče, aby dodržovali školní řád a omlouvali děti v případě jejich nepřítomnosti dle následujících pravidel:

  1. Pokud rodič dopředu ví, že jejich dítě bude nepřítomno, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školního stravování nebo učitelce ve třídě. Toto odhlášení má být provedeno nejpozději den před plánovanou absencí, a to do 13 hodin. Oběd bude odhlášen.
  2. Odhlášení po 13 hodině – dítě je omluveno, oběd však bude započítán. Prosíme o nahlášení, zda si pro oběd přijdete (od 11.00 do 11.30).
  3. Omluvení náhlé absence – nahlásíte předpokládanou délku absence a zda si pro oběd přijdete. Oběd je první den absence započítán.
  4. Vaší povinností je také nahlásit, že se dítě vrací po nemoci zpět do školky.

Děkujeme za dodržování výše zmíněných pravidel.