Provoz v měsíci srpnu a zahájení nového školního roku

V měsíci srpnu bude provoz pro přihlášené děti zahájen 19. 8. 2019. V týdnu od 19. 8 – 23. 8 bude v provozu třída Kuřátek (2. patro), v týdnu od 26. 8 – 30. 8 se provoz přesune do třídy Sluníček v přízemí.

Nový školní rok začíná 2. 9. 2019 a seznamy s rozdělením dětí do tříd najdete na dveřích šaten.

V případě, že Vaše dítě nenastoupí k pravidelné docházce od září ale později, prosíme o nahlášení této skutečnosti. Děkujeme.

Cesta za pokladem

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 nás s dětmi čeká Cesta za pokladem. Dejte dětem do školky batůžek s pitím. Doporučujeme také nastříkat děti repelentem a namazat opalovacím krémem.

Vyúčtování plateb červen

Stravné a školné za měsíc červen se bude mimořádně vybírat v hotovosti dne 26. 6. 2019 v kanceláři vedoucí stravování. Zároveň budou vyúčtovány platby za divadla dětí, vráceny případné přeplatky a placeno školné za prázdninový provoz u přihlášených dětí.

Prázdninový provoz a platby

SNÍŽENÍ ÚPLATY V ČERVENCI A SRPNU (PRÁZDNINOVÝ PROVOZ)

ČERVENEC 2019

22 pracovních dnů – z toho 9 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 9 = 102 Kč

SRPEN 2019

22 pracovních dnů – z toho 10 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 10 = 114 Kč

 

102 + 114 = 216

Ředitelka MŠ stanovuje snížené školné za prázdninový provoz v částce 216 Kč.

 

Vážení rodiče,

nahlaste, prosím, učitelkám ve třídě, zda bude Vaše dítě navštěvovat školku o prázdninách.

 

Třídní schůzky

Dne 18. 6. 2019 se od 15.00 konají třídní schůzky ve třídě Kuřátek (2. patro). Třídní schůzky se týkají POUZE RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ.  S sebou si vezměte vyplněné formuláře (evidenční list, přihláška ke stravování….).