Platba hotově stravné a školné 12/2018

Stravné a školné za prosinec 2018 se bude mimořádně vybírat  hotově v pondělí 17.12.2018 od 6-16hod., kvůli srovnání přeplatků a nedoplatků za stravné.Platba inkasem neproběhne!

Prosíme  o nahlášení docházky  v  posledním týdnu školky !!

 

Drakiáda zrušena

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a výskytu medvěda v blízkosti naší obce se Drakiáda ruší.

Děkujeme za pochopení.

Omlouvání dětí

Žádáme rodiče, aby dodržovali školní řád a omlouvali děti v případě jejich nepřítomnosti dle následujících pravidel:

 1. Pokud rodič dopředu ví, že jejich dítě bude nepřítomno, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školního stravování nebo učitelce ve třídě. Toto odhlášení má být provedeno nejpozději den před plánovanou absencí, a to do 13 hodin. Oběd bude odhlášen.
 2. Odhlášení po 13 hodině – dítě je omluveno, oběd však bude započítán. Prosíme o nahlášení, zda si pro oběd přijdete (od 11.00 do 11.30).
 3. Omluvení náhlé absence – nahlásíte předpokládanou délku absence a zda si pro oběd přijdete. Oběd je první den absence započítán.
 4. Vaší povinností je také nahlásit, že se dítě vrací po nemoci zpět do školky.

Děkujeme za dodržování výše zmíněných pravidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení rodiče,

z důvodu probíhající rekonstrukce sociálních zařízení ve třídě Sluníček, bude první týden v září probíhat provoz školy v provizorním režimu. Děti ze třídy Sluníček budou rozděleny do zbývajících dvou tříd. Do které třídy Vaše dítě patří, najdete 3. 9. 2018 v seznamu dětí na dveřích mateřské školy.  O délce omezení Vás budeme průběžně informovat.

Zároveň prosíme rodiče, kteří si mohou děti tento týden nechat doma, aby tak učinili.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jitka Sobotková

ředitelka MŠ

Výsledky zápisu dětí 2018/2019

 

Mateřská škola Hošťálková,okres Vsetín

 Ředitelka  mateřské školy Hošťálková,okres Vsetín rozhodla v souladu s § 34 a §165odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb. / Školský zákon/, v platném znění,

že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hošťálková, okres Vsetín ve školním roce 2018-2019 u těchto uchazečů :

 1. MS 51 / 2018
 2. MS 26 / 2018
 3. MS 27 / 2018
 4. MS 28 / 2018
 5. MS 29 / 2018
 6. MS 52 / 2018
 7. MS 30 / 2018
 8. MS 31 / 2018
 9. MS 32 / 2018

10.MS   33 / 2018

11.MS   34 / 2018

12.MS   38 / 2018

13.MS   35 / 2018

14.MS   36 / 2018

15.MS   37 / 2018

16.MS   39 / 2018

17.MS   50 / 2018

18.MS   44 / 2018

19.MS   42 / 2018

20.MS   40 / 2018

21.MS   41 / 2018

22.MS   43 / 2018

23.MS   45 / 2018

24.MS   46 / 2018

25.MS   47 / 2018

Datum zveřejnění : 29. května 2018

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské škol, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hošťálková,okres Vsetín.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se rodičům nevydává, zůstává uloženo ve spisu dítěte. Rodič ale může požádat o jeho vydání.

Schůzka rodičů přijatých dětí i dětí stálých/ docházejících do MŠ/   proběhne začátkem

září 2018.

V Hošťálkové, dne 29.5.2018                                               Blizňáková Alena – ředitelka školy

 

Pohádkový les

Pohádkový les se  uskutečnl v pátek 8.6.2018 ,Sraz v Mateřské škole, cíl v zámku.