Archiv autora: admin

Plavání předškoláků

Plavání přihlášených předškoláků bude probíhá každé úterý v termínu od 2. 4. do 11. 5. 2019. Předpokládaná cena 650 Kč. Peníze se budou vybírat v průběhu měsíce března. Podrobnější informace obdrží přihlášení také v měsíci březnu. Dále upozorňujeme na možnost získání příspěvku od zdravotních pojišťoven (např. VZP 500 Kč)

Solná jeskyně

V termínu od 4. 3. 2019 do 3. 4. 2019 mohou starší děti jezdit do solné jeskyně. Cena za 5 návštěv je 275 Kč. V případě zájmu nahlašte své dítě u učitelky ve třídě. Peníze vybíráme od 18. 2. 2019.

Čtení s babičkou

Od ledna se naše škola zapojila do projektu Čtení s babičkou, projekt je financován MAS. Je zaměřen na předškoláky a na rozvíjení jejich předčtenářské gramotnosti. Hlavním smyslem setkávání je naučit děti přemýšlet o příběhu, porozumět textu a naučit smysluplně vyjadřovat své myšlenky. Prozatím s dětmi v rámci projektu pracuje p. Halová, která pro nás připraví celkem 3 setkání. Do budoucna ale hledáme šikovnou babičku či dědečka, kteří by rádi naše děti občas navštívili a zpestřili tak den dětem ale i sobě. Máte-li chuť, neváhejte nás kontaktovat, na podrobnostech se určitě domluvíme!!!

Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Další číslo pevného telefonu v MŠ

Stávající číslo telefonu  /u paní ředitelky a po 30s se přepojuje ke Sluníčkům/  571 442 280

Nové číslo telefonu Sluníčka: 571 116 593  , taktéž se po 30s přepojuje do ředitelny, takže je třeba držet déle.

Zvýšení ceny jídla od 1.1.2019

Od 1.1.2019 se v naší MŠ zvyšují finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin

Věková skupina strávníků do 6let:    celodenní stravování na 33,-Kč

Věková skupina strávníků 7-10let: celodenní stravování na 36,-Kč

 

Veselé Vánoce

Za celý kolektiv mateřské školy Vám všem přeji prožití krásných a spokojených Vánoc, radostné úsměvy na tváři dětí, splnění i těch nejtajnějších přání a do nového roku hlavně zdraví, spokojenost a pohodu.

ředitelka Jitka Sobotková