Archiv autora: admin

Třídní schůzky

Dne 18. 6. 2019 se od 15.00 konají třídní schůzky ve třídě Kuřátek (2. patro). Třídní schůzky se týkají POUZE RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ.  S sebou si vezměte vyplněné formuláře (evidenční list, přihláška ke stravování….).

Vyúčtování plateb červen

Stravné a školné za měsíc červen se bude mimořádně vybírat v hotovosti dne 26. 6. 2019 v kanceláři vedoucí stravování. Zároveň budou vyúčtovány platby za divadla dětí, vráceny případné přeplatky a placeno školné za prázdninový provoz u přihlášených dětí.

Prázdninový provoz a platby

SNÍŽENÍ ÚPLATY V ČERVENCI A SRPNU (PRÁZDNINOVÝ PROVOZ)

ČERVENEC 2019

22 pracovních dnů – z toho 9 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 9 = 102 Kč

SRPEN 2019

22 pracovních dnů – z toho 10 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 10 = 114 Kč

 

102 + 114 = 216

Ředitelka MŠ stanovuje snížené školné za prázdninový provoz v částce 216 Kč.

 

Vážení rodiče,

nahlaste, prosím, učitelkám ve třídě, zda bude Vaše dítě navštěvovat školku o prázdninách.

Vzhledem k omezenému provozu školky žádáme rodiče, kteří mají možnost hlídaní, aby si nechali děti doma.                                                                               Děkujeme za pochopení

 

Fotografování

Dne 22. 5. 2019 od 8.30 proběhne fotografování dětí. Nahlašte učitelkám ve třídě počet fotek, které budete chtít objednat. Fotografování je dobrovolné.