Archiv pro den: 5.6.2019

Vyúčtování plateb červen

Stravné a školné za měsíc červen se bude mimořádně vybírat v hotovosti dne 26. 6. 2019 v kanceláři vedoucí stravování. Zároveň budou vyúčtovány platby za divadla dětí, vráceny případné přeplatky a placeno školné za prázdninový provoz u přihlášených dětí.

Prázdninový provoz a platby

SNÍŽENÍ ÚPLATY V ČERVENCI A SRPNU (PRÁZDNINOVÝ PROVOZ)

ČERVENEC 2019

22 pracovních dnů – z toho 9 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 9 = 102 Kč

SRPEN 2019

22 pracovních dnů – z toho 10 dnů provoz

Výpočet 250 : 22 x 10 = 114 Kč

 

102 + 114 = 216

Ředitelka MŠ stanovuje snížené školné za prázdninový provoz v částce 216 Kč.

 

Vážení rodiče,

nahlaste, prosím, učitelkám ve třídě, zda bude Vaše dítě navštěvovat školku o prázdninách.